Lektor, poradca, pedagóg

PhDr. PaedDr. Peter Grečo, PhD.

„Nezáleží na tom, čo čakáte od života, ale čo život čaká od vás.“ Viktor Emanuel Frankl

 • viac ako 25 ročná prax

 • sociálne poradenstvo, osobnostný rozvoj, komunikačné zručnosti

 • interaktívne a naratívne metódy a formy práce

Za čo som vďačný?

Tu si dovolím pomôcť inšpiratívnym rozhovorom, ktorý poskytol legendárny Pierre Brice v roku 2009 pri návšteve našich západných susedov v rámci Juniorfestu. Na otázku, v čom vidí nádej v tomto čoraz nepokojnejšom svete, odpovedal stroho: „Modlím sa, dúfam, pomáham a ďakujem.“ Nie je ťažké ďakovať za to, čo sa nám vydarilo, v čom sme dosiahli úspech. Učím sa umeniu ďakovať nielen za to, čo je všedné, „samozrejmé“, ale aj za to, čo spadá do kategórie „zlé“ či bolestné. Učím sa ďakovať nielen za „aktivity rastu“, ale aj za „pasivity umenšovania“.

Čomu sa venujem?

 • sústredím sa na teoretické a politologické aspekty komunikácie a masmédiá; rovnako aj na mikrosféru: schopnosti a zručnosti argumentácie a polemiky v bežnej komunikácii, učenie úspešnej sebaprezentácie, umnej selekcie a spracovávanie informácií
 • mám dlhodobé skúsenosti pri duchovnom formovaní ľudí a celostného rozvoja človeka na princípoch gréckej kalokagatie a filozofie personalizmu
 • ponúkam individuálne poradenstvo, sprevádzanie v krízových životných situáciách a obdobiach človeka, motivácia k vyváženému životnému štýlu
 • poskytujem odborné poradenstvo, konzultácie a prednáškovú činnosť pre oblasť spoločenskovednú; participácia na programoch Erasmus, KEGA a VEGA
 • v posledných dvoch rokoch vediem kurzy pre dlhodobo nezamestnaných

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • kurz Bilancia kompetencií (individualizované poradenstvo pre nezamestnaných)

 • kurz Efektívna interpersonálna komunikácia (argumentácia, polemika v teórii a praxi: moderovanie diskusie, problematika konfliktov vo verbálnej komunikácii, presvedčovanie a ovplyvňovanie osoby a publika, asertívne jednanie, gestá a reč tela)

 • lekcie Odhaľovanie trikov, lží a špinavých útokov v komunikácii (aj v masmediálnej) – ako funguje propaganda a manipulácia pre komerčné a politické účely: ako sa nestať zmanipulovaným prvkom v dave

 • Poskytujem aj Osobné sprevádzanie pri krízových udalostiach súvisiacich s hľadaním zmyslu života a utrpenia, emocionálnej rovnováhy (odpustenie, uzdravenie negatívnych spomienok)

 • Čo chcem dosiahnuť svojimi kurzami a lektorovaním? Nech uprostred neslobodnej spoločnosti žije slobodný človek…

Kde všade pôsobím?

 • Prešovský kraj

 • V prípade potreby viem vycestovať aj do iných regiónov

Aktuálna ponuka kurzov: