„Iba 18% ľudí pracuje v zamestnaní, v ktorom sa sebarealizuje. Zvyšok pracuje pre peniaze.“ – štúdia EÚ, LLP 2009-15

Čo je Kariérové poradenstvo?

Schéma č. 1: Proces Kariérového poradenstva

Kariérové poradenstvo je proces, v ktorom klient, sprevádzaný kariérovým poradcom pracujú na tom aby

  • klient mal radosť z práce

  • našiel rovnováhu medzi sebou a trhom práce

  • zvýšil svoju profesionalitu

  • rozvíjal kľúčové kompetencie (soft-skills), ktoré vyžadujú zamestnávatelia
  • bol zmysluplne inšpirovaný pri voľbe povolania

  • zhodnotil svoje osobnostné a odborné predpoklady

  • si vytvoril plán na sebarozvoj teraz, ale aj do budúcnosti

  • si zvýšil šancu na úspech v povolaní

  • si stanoviť ciele v súlade s vlastnými hodnotami a potrebami

Skrátka aby bol správny človek na správnom mieste.

Pre koho je Kariérové poradenstvo určené?

Žiaci ZŠ a SŠ

ktorí si vyberajú školu, alebo odbor

Poradenstvo pre voľbu povolania

Riešiš s rodičmi otázku kam po základnej škole?
Vieš akej profesii sa chceš vo svojom živote venovať?
Poznáš náplň profesie o ktorej snívaš?
Poznáš svoje možnosti v oblasti vzdelávania?

Absolventi škôl

SŠ a VŠ, vstupujúcim na trh práce

Poznávanie sveta práce

Čaká ťa prvý vstup na trh práce?
Čo ťa baví? Čo robíš rád?
Aký si? Na čo sa hodím?
Čo ťa čaká na trhu práce?

Ľudia hľadajúci prácu

uchádzači o zamestnanie, ženy po materskej

Orientácia na trhu práce a Bilancia kompetencií

Máš povolanie, ktoré je žiadané a nevieš sa predať?
Neveríš si? Máš trému a cítiš stres a neistotu, keď ideš na prijímací pohovor?
Čaká ťa nová profesijná orientácia?
Chceš si byť istý v písomnom, telefonickom i osobnom kontakte so zamestnávateľom?

Zamestnanciv ohrození

adaptácia na zmenu zametnávateľa

Nová profesijná orientácia

Firma, v ktorej pracujete sa chystá prepúšťať?
Bojíte sa , že prídete o prácu?
Bojíte sa zmeny?
Vaša práca vás nenapĺňa?
Berie vám veľa energie ?
Máte pocit, že ste stále v strese?

Nábor a rozvoj zamestnancov

a ich kľúčových kompetencií (soft-skills)

Rozvoj kľúčových kompetencií(soft-skills)

Zvládate stres?
Komunikujete efektívne?
Využívate emocionálnu inteligenciu aby ste získali náskok?

Tí, čo chcú prácu,ktorá ich napĺňa

emocionálne aj finančne

Bilancia kompetencií

Máte záujem zmeniť svoju profesijnú/profesionálnu  dráhu?
Prechádzate zo systému vzdelávania na trh práce?
Čaká vás návrat do pracovného života?
Poznáte svoje silné stránky?
Hľadáte odpoveď na otázky Čo viem? Čo chcem? Čo môžem? Čo dokážem? Čo ma baví?

Poradenstvo pre voľbu povolania

1.Poznávanie seba. Kto som ? Kam kráčam?

2.Profesijná orientácia: druhy a popis povolaní a pracovných faktorov

Ponúkame ti pomoc pri tvojom objavovaní sa a rozhodovaní o tvojej životnej dráhe v oblasti pracovného života. Pozývame ťa na poznávaciu prechádzku zameranú na objavovanie vedomostí, schopností, zručností, profesijnej orientácie, kľúčových kompetencií, informácií o trhu práce, komunikačných zručností, hodnôt a iných tajomstiev, ktoré ti pomôžu zodpovedne sa rozhodnúť.

Poznávanie sveta práce

Poradíme ti, ako funguje trh práce, jeho dynamiku, zmeny, ktoré prinášajú nové povolania. Zistíš aký si osobnostný typ a na čo sa hodíš. Zistíš aké sú tvoje hodnoty a aká je silná tvoja vnútorná motivácia, ktorá ťa vedie k rozhodnutiam. Ukážeme ti ako si splniť svoje sny a túžby. Aké dôležité je rozvíjať svoje odborné, osobnostné, sociálne a metodické kompetencie.

Budeme ťa inšpirovať, aké dôležité je mať zaujímavú prácu, ťa naplní radosťou a spokojnosťou, aby si sa úspešne uplatnil na trhu práce.

Adaptácia na zmenu zamestnávateľa a nová profesijná orientácia

Úspech si ty
Zmena ako výzva
Stres a jeho zvládanie
Efektívne riadenie času
Rozvoj komunikačných zručností

Poradíme  vám ako  nepodľahnúť záťaži z množstva premien vo vašom pracovnom a súkromnom živote.  Nedovoliť aby stres, nespavosť, emocionálne výkyvy vám priniesli zdravotné problémy a životnú nepohodu.  Ukážeme vám ako  sa zorientovať na neustále sa meniacom trhu práce. Ako si  ujasniť  svoju východiskovú situáciu.  Ako získať čo najviac informácií o možnostiach ako si pomôcť. Ako hľadať riešenia a ako sa postaviť ku prekážkam, ktoré môžu nastať.

Ako si hľadať prácu, ktorá vás bude baviť  a ako uspieť na pohovore.

Ako sa pripraviť na úspešnú seba prezentáciu u nového zamestnávateľa. Budeme trénovať a rozvíjať komunikačné, prezentačné a ďalšie schopnosti.

Poradíme vám ako mobilizovať svoje vnútorné zdroje, aby ste sami riadili svoj rozvoj. Ako nájsť silu zmeniť život, aby bol lepší a šťastnejší, nájsť svoje poslanie a robiť to s láskou a najlepšie ako viete.

Orientácia na trhu práce a aktívne uchádzanie sa o zamestnanie

Ukážeme vám a poradíme , čo všetko sa na trhu práce deje, ako trh práce funguje, kto vám môže pomôcť, aké informácie môžete očakávať,  ako si ujasníte svoju východiskovú situáciu. Naučíme vás ako si napísať  životopis a motivačný list. Ako zvládnuť telefonický a osobný kontakt so zamestnávateľom. Pripravíme vás na prijímací pohovor.

Pomôžeme vám rozvíjať vaše komunikačné zručnosti, poradíme vám, ako zvládnuť stres, nastaviť svoje myšlienky na úspech a želaný výsledok

Ako si nájsť prácu, ktorá ho napĺňa emocionálne a finančne – bilancia kompetencií

Poradíme a poskytneme služby, ktoré ti napomôžu pri dôležitých životných rozhodnutiach v súlade s voľbou vzdelania, kariéry, sebarealizácie a uplatnenia sa vo svete práce

Poradíme vám ako analyzovať vlastné kompetencie zo svojho doterajšieho pracovného a súkromného života, nájsť to dobré z minulosti, prejsť do súčasnosti, určiť si vízie do budúcnosti. Naučíme vás ako je dobré si   vytvoriť svoje portfólio.  Pomôžeme ti vypracovať si realistický kariérový cieľ a akčný plán.

Zameriame sa na  svojpomocné hľadanie riešení na dosiahnutie cieľov v pracovnom a súkromnom živote.