Odborníci

Máme dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti rozvoja osobnosti, profesijnej orientácie a odborného kariérového poradenstva.

Inovátori

Pre rôzne cieľové skupiny tvoríme  vlastné metodiky kurzov soft skills, individuálného aj skupinového kariérového poradenstva.

Priekopníci

Ako prví na Slovensku sme sa popasovali s problematikou komplexného kariérového poradenstva a priniesli fungujúce riešenia.

Nadšenci

Spájame vedomosti a skúsenosti od expertov andragogiky, psychológie, sociálnej práce, trhu práce zo Slovenska, Švajčiarska, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Veľkej Británie.

Naša filozofia

Našou základnou filozofiou je humanistická orientácia vo vzdelávaní a základný andragogický princíp: vzdelávanie a poradenstvo je naším poslaním a každý vzdelávací a poradenský proces našej komunity je nedirektívny, partnerský a orientovaný na účastníka.

Zážitkové učenie – kľúčová metóda našej práce

Metódy výučby formou „zážitkového učenia“, sme sa naučili v praxi vďaka know how Marca Siegrista a jeho tímu (Arbeitsgestaltung Uster)

Kto je kabák?

Kabák je ten, kto sa teší na každý nový kurz, na každú novú skupinu, na každého nového účastníka

Lektor

Facilitátor

Poradca

 • napomáha a uľahčuje osobnosti účastníka ako sebarealizujúcej sa individualite postupne si uvedomovať a rozvíjať svoj potenciál a ašpirácie
 • aktívne zapája účastníkov do vzdelávacieho procesu
 • realizuje učenie prispôsobené činnosti mozgu, spájajúce abstraktné vedomosti s názornými obrazmi

 • vedie účastníka k zodpovednosti za proces učenia

 • strieda informatívne a interaktívne metódy výučby

 • používa aktivizujúce učebné metódy, ktoré stimulujú účastníkov k využitiu svojich doterajších životných skúseností, predstáv, záujmov a potrieb

 • za roky lektorovania pripravil, vytlačil a prefotil stovky strán materiálov, zaplnil desiatky šanónov, prečítal horu kníh a aj tak mu je to stále málo

 • teší sa na kolegov, spoločné stretnutia, nové kurzy a výmenu skúsenosti kolegov

Čím sa riadi kabák?

 • zabezpečuje najvyšší štandard kvality vzdelávania a poradenstva v rámci dohodnutých kompetencií

 • ochraňuje spoločné know-how

 • prenechá starostlivosť o klienta príslušnému odborníkovi ak to presahuje jeho kompetencie

 • dodržiava ochranu osobných údajov v rámci GDPR

 • kabák pristupuje k ľuďom bez moralizovania, posudzovania, kritizovania – prijíma ľudí takých akí sú

Kto tvorí našu komunitu?

Zuzana Ševčíková

poradkyňa, lektorka, pracovníčka s mládežou, projektová manažérka, fundraiserka, účtovníčka pre neziskový sektor

Najobľúbenejšie kurzy

Pridajte sa k skupine až 15 000 spokojných účastníkov našich kurzov

Staňte sa súčasťou úspešnej komunity kabákov a ľudí, ktorým pomohli. Prihláste sa na odber noviniek a získajte info o plánovaných školeniach, kurzoch a iných aktivitách.