Odborníci

Máme dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti rozvoja osobnosti, profesijnej orientácie a odborného kariérového poradenstva.

Inovátori

Pre rôzne cieľové skupiny tvoríme  vlastné metodiky kurzov soft skills, individuálného aj skupinového kariérového poradenstva.

Priekopníci

Ako prví na Slovensku sme sa popasovali s problematikou komplexného kariérového poradenstva a priniesli fungujúce riešenia.

Nadšenci

Spájame vedomosti a skúsenosti od expertov andragogiky, psychológie, sociálnej práce, trhu práce zo Slovenska, Švajčiarska, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Veľkej Británie.

Chcem si pozrieť ponuku kurzov

Naša filozofia

Našou základnou filozofiou je humanistická orientácia vo vzdelávaní a základný andragogický princíp: vzdelávanie a poradenstvo je naším poslaním a každý vzdelávací a poradenský proces našej komunity je nedirektívny, partnerský a orientovaný na účastníka.

Zážitkové učenie – kľúčová metóda našej práce

Metódy výučby formou „zážitkového učenia“, sme sa naučili v praxi vďaka know how Marca Siegrista a jeho tímu (Arbeitsgestaltung Uster)

Kto je kabák?

Kabák je ten, kto sa teší na každý nový kurz, na každú novú skupinu, na každého nového účastníka

Lektor

Facilitátor

Poradca

 • napomáha a uľahčuje osobnosti účastníka ako sebarealizujúcej sa individualite postupne si uvedomovať a rozvíjať svoj potenciál a ašpirácie
 • aktívne zapája účastníkov do vzdelávacieho procesu
 • realizuje učenie prispôsobené činnosti mozgu, spájajúce abstraktné vedomosti s názornými obrazmi

 • vedie účastníka k zodpovednosti za proces učenia

 • strieda informatívne a interaktívne metódy výučby

 • používa aktivizujúce učebné metódy, ktoré stimulujú účastníkov k využitiu svojich doterajších životných skúseností, predstáv, záujmov a potrieb

 • za roky lektorovania pripravil, vytlačil a prefotil stovky strán materiálov, zaplnil desiatky šanónov, prečítal horu kníh a aj tak mu je to stále málo

 • teší sa na kolegov, spoločné stretnutia, nové kurzy a výmenu skúsenosti kolegov

Chcem si pozrieť ponuku kurzov

Čím sa riadi kabák?

 • zabezpečuje najvyšší štandard kvality vzdelávania a poradenstva v rámci dohodnutých kompetencií

 • ochraňuje spoločné know-how

 • prenechá starostlivosť o klienta príslušnému odborníkovi ak to presahuje jeho kompetencie

 • dodržiava ochranu osobných údajov v rámci GDPR

 • kabák pristupuje k ľuďom bez moralizovania, posudzovania, kritizovania – prijíma ľudí takých akí sú

Chcem si pozrieť ponuku kurzov

Kto tvorí našu komunitu?

Zuzana Ševčíková

poradkyňa, lektorka, pracovníčka s mládežou, projektová manažérka, fundraiserka, účtovníčka pre neziskový sektor

Chcem si pozrieť ponuku kurzov

Najobľúbenejšie kurzy

Pridajte sa k skupine až 15 000 spokojných účastníkov našich kurzov

Staňte sa súčasťou úspešnej komunity kabákov a ľudí, ktorým pomohli. Prihláste sa na odber noviniek a získajte info o plánovaných školeniach, kurzoch a iných aktivitách.