Psychologička, lektorka, autorka

Mgr. Henrieta Boruchová Sochová

„Byť šťastný nie je záležitosťou osudu, je to vec voľby.“ – Dalajlama

 • súkromná psychologická prax – individuálne poradenstvo a psychoterapia

 • lektorovanie

 • poradenské programy pre nezamestnaných

 • otvoriť nielen myseľ, ale aj srdcia účastníkov

Čomu sa venujem?

 • Lektorujem od roku 1991
 • Súkromná prax od toku 1996
 • Dve oblasti pôsobenia – súkromná psychologická prax – individuálne poradenstvo a psychoterapia , druhá oblasť lektorovanie
 • Mojim zámerom pri realizácii kurzov je otvoriť nielen myseľ, ale aj srdcia účastníkov, pretože som presvedčená, že samotné informácie z nás lepších ľudí neurobia a nezlepšia ani kvalitu našich životov, nevedú k trvalej zmene
 • Venujem sa hlavne komunikácii, asertivite, zlepšeniu vzťahov na pracovisku a protistresovým programom a osobnostnému rozvoju
 • Absolvovala som množstvo seminárov, konferencií, workshopov – 6-ročný psychoterapeutický výcvik PCA (poradenstvo a psychoterapia zameraná na človeka), tréning asertivity I a II. Stupeň, tréning poradenských zručností, práca s emóciami v poradenskom procese
 • Externe som učila na SZŠ v Michalovciach , tiež som pôsobila na VŠZaSP sv. Alžbety na detašovanom pracovisku v Michalovciach – sociálno -psychologické výcviky pre externých študentov
 • Pracovala som v zdravotníctve – psychiatrická nemocnica, na úrade práce, CPPS v Michalovciach

Lektorská činnosť

 • poradenské programy pre nezamestnaných
 • spolupráca na projektoch s MsÚ  a ZOC Michalovce –   zamestnanci MsÚ, učitelia, žiaci, seniori
 • základy asertivity pre lekárov a zdravotné sestry pre NsP Michalovce
 • Liga proti rakovine – vzdelávanie sestier pracujúcich na onkológii
 • lektorovanie pre  NÚCV
 • ročný výcvik pre riadiacich pracovníkov  firmy Ilas Vranov nad Topľou
 • v súčasnosti (od roku 2015 ) spolupracujem s firmou Syráreň Bel Slovensko a.s.

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • emocionálna inteligencia

 • rozvoj zručností pre riešenie konfliktov

 • rozvoj zručností na zvládanie negatívnych prejavov klienta

Kde všade pôsobím?

 • Košický kraj

 • V prípade potreby a záujmu som ochotná cestovať

Najradšej lektorujem tieto kurzy: