Tímová práca

 • Ste tímový hráč?
 • Ako vybudovať správny tím?
 • Vedia členovia tímu svoju rolu?

„Človek sa neutopí preto, lebo sa ponorí, ale preto, že zostane pod hladinou.“ – Paulo Coehlo

Čo je podstatné?

Rozvíjať tímovu

Poznáte to?

Spotené ruky, červená tvár, neschopnosť povedať súvislú vetu, alebo pocit, že sa všetko rúca a čas je všetko možné len nie váš priateľ…. Aj Vy ste sa už určite ocitli v situácii, kedy toho na Vás bolo jednoducho veľa, veľa úloh, veľa tlaku, veľa ľudí, veľa negatívnych myšlienok. Ako sa vyrovnať s takýmito situáciami? Ako si zabezpečiť, že budete viac „v pohode“? Čo robiť keď vás situácia prevalcuje?

Čo Vám stretnutie s nami prinesie?

 • Naučíte sa techniky, ktoré Vám pomôžu lepšie reagovať v stresovej situácii

 • Spoznáte sami seba a čo sa s Vami deje keď ste v strese

 • Zistíte, prečo v danej situácii reagujete tak, ako reagujete

 • Získate informácie, vďaka ktorým sa budete lepšie orientovať vo svojom správaní

 • Budete vedieť budovať svoju odolnosť voči stresu

Aké sú ciele kurzu?

Našim cieľom je, aby ste vedeli spoznať a zvládnuť prvky antistresového majstrovstva, čiže aby ste:

 • Vedeli čo je to stres a poznali príčiny jeho vzniku.
 • Pochopili podstatu stresových situácií na rovine fyzickej aj psychickej
 • Rozumeli 3 aspektom emócií v strese a vedeli ako spolu súvisia
 • Rozlíšili efektívne a neefektívne spôsoby zvládania stresu
 • Vedeli rozlíšiť stres ako špecifickú reakciu od depresie a syndrómu vyhorenia
  /Burn-outsyndrome/
 • Vedeli identifikovať hlavné príznaky a fázy rozvoja syndrómu vyhorenia
 • Poznali rizikové faktory pre rozvoj syndrómu vyhorenia
 • Poznali spôsoby ako sa chrániť pred vyhorením
 • Mali možnosť sebareflexie a sebapoznania v danej oblasti.
 • Používali hry, techniky a cvičenia na uvoľnenie napätia a zvládanie stresu

To všetko a ešte viac sa dozviete v našom kurze, ktorý je zameraný na spoznanie príčin a dôsledkov stresu, na osvojenie si proaktívnych metód zvládania stresu, zvládnutie emócií ktoré stres sprevádzajú, na osvojenie spôsobov, ako sa chrániť pred vyhorením a rozvíjať schopnosti udržať si dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť.

Ktoré kurzy tiež odporúčame?