Život v radosti

 • Ťahá vás to dole?
 • Chýba vám nadšenie?
 • Vytratila sa radosť a pokoj?

„Spôsob, akým sa rozhodneme pozerať na svet, vytvára svet, na ktorý sa pozeráme.“ – Barry Neil Kaufman

 

Poznáte to?

Spotené ruky, červená tvár, neschopnosť povedať súvislú vetu, alebo pocit, že sa všetko rúca a čas je všetko možné len nie váš priateľ…. Aj Vy ste sa už určite ocitli v situácii, kedy toho na Vás bolo jednoducho veľa, veľa úloh, veľa tlaku, veľa ľudí, veľa negatívnych myšlienok. Ako sa vyrovnať s takýmito situáciami? Ako si zabezpečiť, že budete viac „v pohode“? Čo robiť keď vás situácia prevalcuje?

Čo je podstatné?

Základom úspechu v každej práci je to, aby sa ten, kto ju robí, cítil pri jej vykonávaní sebaisto, uvoľnene, aby z nej čerpal uspokojenie.

Iba vnútorne vyrovnaný, harmonický, slobodný a sebavedomý človek , bez vnútorného napätia, tlaku dokáže byť pre zamestnávateľa skutočným prínosom.

Čo Vám stretnutie s nami prinesie?

 • Získate iný uhol pohľadu na život a svet okolo nás
 • Spoznáte, že šťastie je voľba a utrpenie je dobrovoľné ,nie nevyhnutné

 • Zistíte, prečo v danej situácii reagujete tak, ako reagujete

 • Zmeníte svoj osobný pohľad tak, aby to, čo si myslíte a to, čo vidíte fungovalo vo váš prospech a nie proti vám

 • Získate vnútornú harmóniu, spokojnosť, radosť a slobodu v každej okolnosti vášho života

Aké sú ciele kurzu?

Našim cieľom je, aby ste vedeli spoznať a zvládnuť prvky antistresového majstrovstva, čiže aby ste dokázali:

 • Opustiť rolu obete a stať sa tvorcom svojho života
 • Poznať svoje presvedčenia a stereotypy, porozumieť tomu, ako ovplyvňujú kvalitu života a nadobudnúť odvahu ich spochybňovať a neustále sa dopracovávať k novému poznaniu
 • Dosiahnuť vyššiu kvalitu v prežívaní a medziľudských vzťahoch
 • Pochopiť a byť si stále vedomý možnosti voľby, aká bude naša reakcia na vonkajšie podnety
 • Nadobudnúť schopnosť pružnej adaptácie na zmeny – život je predsa neustály pohyb
 • Mať odvahu žiť v tomto svete plným životom

To všetko a ešte viac sa dozviete v našom kurze, ktorý je zameraný na spoznanie príčin a dôsledkov stresu, na osvojenie si proaktívnych metód zvládania stresu, zvládnutie emócií ktoré stres sprevádzajú, na osvojenie spôsobov, ako sa chrániť pred vyhorením a rozvíjať schopnosti udržať si dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť.

Pridajte sa k skupine až 15 000 spokojných účastníkov našich kurzov

Staňte sa súčasťou úspešnej komunity kabákov a ľudí, ktorým pomohli. Prihláste sa na odber noviniek a získajte info o plánovaných školeniach, kurzoch a iných aktivitách.

  Ktoré kurzy tiež odporúčame?