Project Description

Zvládanie nevhodných prejavov klientov

Domov/Mäkké zručnosti/Zvládanie nevhodných prejavov klientov
 • Čo všetko vysielame pri našej komunikácii?
 • Je vôbec možná komunikácia s mlčanlivým, nahnevaným či agresívnym klientom?
 • Prečo niektorí ľudia tie isté veci berú ľahko, no iné ich vytočia?
 • Čo sa so mnou deje, keď sa klient nevhodne správa?

Chcem zvládať nevhodné prejavy klientov

„Ľudia sa spájajú na základe podobnosti a rastú na základe odlišnosti.“ – Virginia Satirová

Chcem zvládať nevhodné prejavy klientov
Chcem viac info

Poznáte to?

Príde za vami klient, ktorý kričí, nadáva, proste sa nevhodne správa. Čo spravíte vy? Reagujete rovnako, ale k riešeniu to nevedie. Alebo ostanete stáť v nemom úžase, ale máte pokazený celý deň. Ako tomu predísť a zvládať nevhodné prejavy klientov sa dozviete práve na tomto kurze.

Chcem zvládať nevhodné prejavy klientov

Poznáte to?

Príde za vami klient, ktorý kričí, nadáva, proste sa nevhodne správa. Čo spravíte vy? Reagujete rovnako, ale k riešeniu to nevedie. Alebo ostanete stáť v nemom úžase, ale máte pokazený celý deň. Ako tomu predísť a zvládať nevhodné prejavy klientov sa dozviete práve na tomto kurze.

Čo Vám stretnutie s nami prinesie?

 • Formou zážitkových aktivít si rozviniete zručnosti v oblasti komunikácie za nepriaznivých okolností na strane klienta ( agresia, pasivita, ironizácia )

 • Dozviete sa viac o skrytých aspektoch nevhodných prejavov klientov

 • Naučíte sa nadviazať kontakt v zmysle „byť s klientom a rozumieť jeho potrebám“

 • Pochopíte a porozumiete, prečo klient reagujte tak ako reaguje ( ako vynechať osobný aspekt a nenechať sa vtiahnuť do neprimeranej formy komunikácie)

 • Cez praktický tréning nachádzanie podobností a odlišností medzi ľuďmi, uvedomovanie si našich postojov a pocitov a ako si dávať pozor na pasce v komunikácii

Chcem zvládať nevhodné prejavy klientov
Chcem zvládať nevhodné prejavy klientov

Aké sú ciele kurzu?

Našim cieľom je, aby ste vedeli spoznať a zvládnuť prvky antistresového majstrovstva, čiže aby ste:

 • Rozpoznanie svojich pocitov pri nevhodnom správaní klienta a naše reakcie.  Uvedomenie si vlastného vnímania problémového klienta (ktoré signály vnímame ako negatívne a porozumieť prečo sa spúšťajú).Spoznať stratégie pri efektívnej komunikácii s klientom (čo v komunikácii pomáha a čo nevedie k porozumeniu).Po ukončení tréningu budú účastníci vedieť:
  • Porozumieť sami sebe a svojim prejavom
  • Riadiť komunikáciu medzi sebou a klientom
  • Zachytiť komunikačné prejavy klienta a rozumieť im
  • Vhodne reagovať na prejavy klienta
Chcem zvládať nevhodné prejavy klientov

Vďaka kurzu nadobudnete schopnosť nadviazať kontakt aj so zdanlivo nespolupracujúcim klientom.

Chcem zvládať záťažové situácie

Pridajte sa k skupine až 15 000 spokojných účastníkov našich kurzov

Staňte sa súčasťou úspešnej komunity kabákov a ľudí, ktorým pomohli. Prihláste sa na odber noviniek a získajte info o plánovaných školeniach, kurzoch a iných aktivitách.

Ktoré kurzy tiež odporúčame?