Kariérové poradenstvo v kocke a rozvoj kľúčových kompetencií kariérového poradcu

 • Chcete vedieť aké sú roly kariérového poradcu?
 • Čo všetko by mal dobrý poradca vedieť?
 • Quo vadis kariérové poradenstvo?

Každý je iný, úžasný, jedinečný. Každý si vytvára svojimi činmi  sám seba.“ – Mária Kubišová

Tréning kariérových poradcov

Svet práce sa okolo nás neustále mení.  Nie každý sa dokáže zorientovať na dynamickom trhu práce, presadiť sa a získať uplatnenie, ktoré mu zabezpečí spokojnosť v pracovnom a súkromnom živote.  Pomôcť jedincovi dokáže skúsený kariérový poradca, ktorý pozná kariérové teórie a vie používať vhodné metódy práce v kariérovom poradenstve pre rôzne cieľové skupiny.  Kariérový poradca spája pedagogické, andragogické, sociálne, psychologické, etické, manažérske, IT vedenie. Dôležité sú  vedomosti o trhu práce a jeho fungovaní, o povolaniach a soft skills,  ktorými dokáže nasmerovať a podporiť schopnosti klienta tak aby si v konečnom dôsledku vybral riešenie pre svoj problém on sám. Aby uskutočnil svoje vlastné rozhodnutie. Spokojnosť je v rukách klienta. 

Ponúkame vám kurz  zameraný na:

 1. Osobnosť kariérového poradcu a rozvoj jeho odborných, metodických, sociálnych, osobnostných kompetencií pre realizáciu kariérového poradenstva cez interaktívne cvičenia
 2. Proces karierového a profesijného poradenstva – ukážeme vám rôzne modely pre s ktorými máme osvedčené praktické skúsenosti

Tréning kariérových poradcov

Svet práce sa okolo nás neustále mení.  Nie každý sa dokáže zorientovať na dynamickom trhu práce, presadiť sa a získať uplatnenie, ktoré mu zabezpečí spokojnosť v pracovnom a súkromnom živote.  Pomôcť jedincovi dokáže skúsený kariérový poradca, ktorý pozná kariérové teórie a vie používať vhodné metódy práce v kariérovom poradenstve pre rôzne cieľové skupiny.  Kariérový poradca spája pedagogické, andragogické, sociálne, psychologické, etické, manažérske, IT vedenie. Dôležité sú  vedomosti o trhu práce a jeho fungovaní, o povolaniach a soft skills,  ktorými dokáže nasmerovať a podporiť schopnosti klienta tak aby si v konečnom dôsledku vybral riešenie pre svoj problém on sám. Aby uskutočnil svoje vlastné rozhodnutie. Spokojnosť je v rukách klienta. 

Ponúkame vám kurz  zameraný na:

 1. Osobnosť kariérového poradcu a rozvoj jeho odborných, metodických, sociálnych, osobnostných kompetencií pre realizáciu kariérového poradenstva cez interaktívne cvičenia
 2. Proces karierového a profesijného poradenstva – ukážeme vám rôzne modely pre s ktorými máme osvedčené praktické skúsenosti

Čo Vám stretnutie s nami prinesie?

 • Spoznáte kariérové poradenstvo z pohľadu minulosti, súčasnosti a budúcnosti

 • Pochopíte multidisciplinaritu profesie kariérového poradcu a čo to pre Vás znamená

 • Vytvoríte si mapu metód používaných v kariérovom poradenstve a vyskúpšate si ich cez praktické cvičenia

 • Dozviete sa ako funguje kariérové poradenstvo nielen v SR ale aj v krajinách EÚ a tiež akú má budúcnosť

Aké sú ciele kurzu?

Po ukončení tréningu budú účastníci:

 • Poznať rôzne druhy poradenstva a ich odlišnosti
 • Poznať formy poradenstva, ich výhody a nevýhody a vhodnosť ich zaradenia v práci s rôznymi cieľovými skupinami
 • Chápať a vnímať podstatu komplexného kariérového poradenstva
 • Mať možnosť používať vyskúšané vybrané metódy poradenstva vo svojej práci
 • Identifikovať, analyzovať a rozvíjať kľúčové kompetencie kariérového poradcu
 • Mať možnosť sebareflexie v danej oblasti

To všetko a ešte viac sa dozviete v našom kurze, ktorý je zameraný pre budúcich kariérových poradcov.

Ktoré kurzy tiež odporúčame?