Project Description

Kariérové poradenstvo v kocke a rozvoj kľúčových kompetencií kariérového poradcu

Domov/Tréning trénerov/Kariérové poradenstvo v kocke a rozvoj kľúčových kompetencií kariérového poradcu
 • Chcete vedieť aké sú roly kariérového poradcu?
 • Čo všetko by mal dobrý poradca vedieť?
 • Quo vadis kariérové poradenstvo?
Chcem sa stať kariérovým poradcom

Každý je iný, úžasný, jedinečný. Každý si vytvára svojimi činmi  sám seba.“ – Mária Kubišová

Chcem sa stať kariérovým poradcom
Chcem viac info

Tréning kariérových poradcov

Svet práce sa okolo nás neustále mení.  Nie každý sa dokáže zorientovať na dynamickom trhu práce, presadiť sa a získať uplatnenie, ktoré mu zabezpečí spokojnosť v pracovnom a súkromnom živote.  Pomôcť jedincovi dokáže skúsený kariérový poradca, ktorý pozná kariérové teórie a vie používať vhodné metódy práce v kariérovom poradenstve pre rôzne cieľové skupiny.  Kariérový poradca spája pedagogické, andragogické, sociálne, psychologické, etické, manažérske, IT vedenie. Dôležité sú  vedomosti o trhu práce a jeho fungovaní, o povolaniach a soft skills,  ktorými dokáže nasmerovať a podporiť schopnosti klienta tak aby si v konečnom dôsledku vybral riešenie pre svoj problém on sám. Aby uskutočnil svoje vlastné rozhodnutie. Spokojnosť je v rukách klienta. 

Ponúkame vám kurz  zameraný na:

 1. Osobnosť kariérového poradcu a rozvoj jeho odborných, metodických, sociálnych, osobnostných kompetencií pre realizáciu kariérového poradenstva cez interaktívne cvičenia
 2. Proces karierového a profesijného poradenstva – ukážeme vám rôzne modely pre s ktorými máme osvedčené praktické skúsenosti
Chcem sa stať kariérovým poradcom

Tréning kariérových poradcov

Svet práce sa okolo nás neustále mení.  Nie každý sa dokáže zorientovať na dynamickom trhu práce, presadiť sa a získať uplatnenie, ktoré mu zabezpečí spokojnosť v pracovnom a súkromnom živote.  Pomôcť jedincovi dokáže skúsený kariérový poradca, ktorý pozná kariérové teórie a vie používať vhodné metódy práce v kariérovom poradenstve pre rôzne cieľové skupiny.  Kariérový poradca spája pedagogické, andragogické, sociálne, psychologické, etické, manažérske, IT vedenie. Dôležité sú  vedomosti o trhu práce a jeho fungovaní, o povolaniach a soft skills,  ktorými dokáže nasmerovať a podporiť schopnosti klienta tak aby si v konečnom dôsledku vybral riešenie pre svoj problém on sám. Aby uskutočnil svoje vlastné rozhodnutie. Spokojnosť je v rukách klienta. 

Ponúkame vám kurz  zameraný na:

 1. Osobnosť kariérového poradcu a rozvoj jeho odborných, metodických, sociálnych, osobnostných kompetencií pre realizáciu kariérového poradenstva cez interaktívne cvičenia
 2. Proces karierového a profesijného poradenstva – ukážeme vám rôzne modely pre s ktorými máme osvedčené praktické skúsenosti

Čo Vám stretnutie s nami prinesie?

 • Spoznáte kariérové poradenstvo z pohľadu minulosti, súčasnosti a budúcnosti

 • Pochopíte multidisciplinaritu profesie kariérového poradcu a čo to pre Vás znamená

 • Vytvoríte si mapu metód používaných v kariérovom poradenstve a vyskúpšate si ich cez praktické cvičenia

 • Dozviete sa ako funguje kariérové poradenstvo nielen v SR ale aj v krajinách EÚ a tiež akú má budúcnosť

Chcem sa stať kariérovým poradcom
Chcem sa stať kariérovým poradcom

Aké sú ciele kurzu?

Po ukončení tréningu budú účastníci:

 • Poznať rôzne druhy poradenstva a ich odlišnosti
 • Poznať formy poradenstva, ich výhody a nevýhody a vhodnosť ich zaradenia v práci s rôznymi cieľovými skupinami
 • Chápať a vnímať podstatu komplexného kariérového poradenstva
 • Mať možnosť používať vyskúšané vybrané metódy poradenstva vo svojej práci
 • Identifikovať, analyzovať a rozvíjať kľúčové kompetencie kariérového poradcu
 • Mať možnosť sebareflexie v danej oblasti
Chcem sa stať kariérovým poradcom

To všetko a ešte viac sa dozviete v našom kurze, ktorý je zameraný pre budúcich kariérových poradcov.

Chcem sa stať kariérovým poradcom

Ktoré kurzy tiež odporúčame?