Lektorka, poradkyňa, trénerka/koučka

Ing. Zuzana Parobková

„Treba mať vytrvalosť a vieru v seba, treba veriť, že niečo dokážem a dokázať to.“ – Marie Curie-Skłodowská

 • lektorská prax vyše 20 rokov

 • pracujem s ÚoZ, zamestnancami štátneho sektora aj mládežou

 • rada využívam zážitkové učenie, kreativitu, komunikáciu, ľudové remeslá

Za čo som vďačná?

Som vďačná za príležitosti a výzvy, ktoré mi život poskytuje, za moju odvahu tieto výzvy prijať a za ľudí, ktorých v živote stretávam.

Čomu sa venujem?

 • Mám bohatú prax vo verejnej a štátnej správe
 • Pri školeniach a tréningoch využívam formu zážitkového učenia a praktickej výučby
 • Vediem tréningy – soft skills, kariérové poradenstvo, bilancia kompetencií, ľudových remesiel…
 • Tréningy vedené formou zážitkového učenia, mi dávajú široký  priestor na kreativitu, komunikáciu s ľuďmi a neustálu potrebu vzdelávať sa
 • Som držiteľkou Medzinárodného certifikátu vzdelávania dospelých
 • Vysokoškolské vzdelanie som si doplnila postgraduálnym dištančným štúdiom andragogiky na Univerzite Komenského v Bratislave
 • Rada cestujem, fotografujem, plávam a zamestnávam svoje vlastné ruky

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • kľúčové kompetencie zamestnanca

 • rozvoj zručností pre efektívnu komunikáciu

 • rozvoj zručností na zvládanie záťažových situácií

 • rozvoj zručností pre riešenie konfliktov

 • emocionálna inteligencia I.

 • time manažment

 • bilancia kompetencií

 • kariérové poradenstvo

 • nová profesijná orientácia

Kde všade pôsobím?

 • celá SR

Najradšej lektorujem tieto kurzy: