Lektorka, poradkyňa, trénerka soft skills

Janka Lajošová

“Či už povieš, že to dokážeš, alebo povieš, že to nedokážeš, máš pravdu” – H. Ford

 • Viacročné skúsenosti na pozícii predajcu, riadiaceho pracovníka

 • Rozvojové metódy založené na poznatkoch neurovied

 • Tréningy a koučing pre jednotlivcov aj skupiny

Za čo som vďačná?

Som vďačná za život, ktorý prežívam. Za všetky zdroje, ktoré mi život prináša a vďaka ktorým môžem byť osožná pre moju rodinu, priateľov, klientov.

Som vďačná za každého človeka a okamih, ktorý mi vytvára priestor pre moju sebarealizáciu a uvedomenie si mojej vlastnej hodnoty.

Čomu sa venujem?

 • Som lektorka a trénerka soft skills v súkromnom aj verejnom sektore
 • Profesionálne sa venujem koučovaniu jednotlivcov aj tímov. Svojim klientom pomáham dosahovať trvalo pozitívne zmeny, ktoré im pomáhajú rýchlejšie dosahovať ich ciele
 • Som absolventkou viacerých koučovacích kurzov v medzinárodnom inštitúte Neuroleadership
 • Som fascinovaná poznatkami neurovied a pri svojej práci využívam rozvojové a vzdelávacie techniky a metódy, ktoré sú založené na týchto poznatkoch
 • Práci lektorky a koučky sa venujem 6 rokov, okrem toho mám niekoľkoročné skúsensti na pozícii obchodného manažéra a riadiaceho pracovníka

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • Efektívna komunikácia

 • Komunikácia pedagógov

 • Predajné zručnosti

 • Komunikácia v záťažových situáciách

 • Komunikácia v konflikte

 • Riadenie zmien a krízových situácií

 • Zvládanie stresu a práce pod tlakom

 • Koučovacie zručnosti

Kde všade pôsobím?

 • celá SR

Najradšej lektorujem tieto kurzy: