Lektorka, poradkyňa

Mgr. Maria Senčáková

„Ľudia sú ako zvony, uliate z rozličných kovov, v každom z nich je vzácny kov.“ – Rembrandt van Rijn

 • viac ako 20 ročná prax v lektorovaní a poradenstve

 • využívam metódy zážitkového učenia Marca Siegrista

 • Moja srdcovka je kariérové poradenstvo pre nezamestnaných a vzdelávanie zamestnancov úradov práce

Za čo som vďačná?

Som vďačná za prajných, ľudských a múdrych ľudí v mojom živote. Vďačná som aj za veľmi ťažké životné situácie a rozhodnutia. My ľudia odmietame takéto situácie a často si kladieme otázky: Prečo? Moje poznanie z týchto situácií je také, že vtedy  osobnostne rastieme, a vôbec si to neuvedomujeme.

Čomu sa venujem?

 • Od roku 1999 pôsobím ako lektorka pre dospelých
 • Pri svojej práci využívam metódy , ktoré som dostala darom, tréningom od Švajčarskej K.A.B.A. Ustrer, konkrétne od zakladateľa pána Marca Siegrista
 • Mám bohaté skúsenosti s cieľovou skupinou nezamestnaných občanov a zamestnancov úradu práce
 • Vyštudovala som Filozofickú fakultu v Prešove, odbor: Vzdelávanie dospelých, špecializáciu: Personálny manažment
 • Mám rada svoju rodinu a s ňou potulky prírodou a lesom v každom ročnom období.
 • Obdivujem jednoduchých ľudí, ktorí ma učia, že k harmónií duše veľa nepotrebujeme. Mám pozitívny vzťah k mentálnej, aj fyzickej práci

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • kariérové poradenstvo

 • ako si nájsť prácu

 • kľúčové kompetencie zamestnanca

 • rozvoj zručností na zvládanie záťažových situácií

 • rozvoj zručností pre riešenie konfliktov

 • time manažment

 • firemná kultúra a profesionalita

Kde všade pôsobím?

 • Prešovský kraj

 • Košický kraj

Najradšej lektorujem tieto kurzy: