poradkyňa, lektorka, pracovníčka s mládežou, projektová manažérka, fundraiserka, účtovníčka pre neziskový sektor

Mgr. Zuzana Ševčíková

 „I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku“. (Johann Wolfgang von Goethe)

 • takmer 30-ročná prax v práci s ľuďmi a v sociálnej oblasti

 • neformálne a zažitkové vzdelávanie, rozvoj osobností v tímoch

 • individuálne poradenstvo k poznaniu možností a motivácii zmeniť

Za čo som vďačná?

Som vďačná za život Jolke a Miškovi, keby nebolo ich – nie je ani mňa

Za skvelých a inšpiratívnych ľudí v mojom živote, ktorí má formovali, posúvali, radili a milovali.

Za dar, že všetko, čo od malička robím – rada robím a napĺňa ma, trafila som si kariérové smerovanie

Za mojich 2 chlapcov – manžela a syna, rodinu a priateľov.

Čomu sa venujem?

 • srdcom i dušou som sociálna pracovníčka
 • v neziskovom sektore sa cítim ako ryba vo vode, pretože nejde o čísla, ale o ľudí a ich potreby
 • som spoluzakladateľka a štatutárka občianskeho združenia TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže a cieľom je rozvíjať deti a mládež, komunitu a znižovať sociálno-patologické javy všetkých cieľových sociálnych skupín či jednotlivcov
 • svoje skúsenosti z minulosti – poradkyňa v Klube práce, skupinové a individuálne formy poradenstva, sociálno-psychologické výcviky a nácviky zručností pri hľadaní zamestnania, profesijné poradenstvo, kariérové poradenstvo, školiteľské a lektorské zručnosti, rozvoj tímov – vytvorený model „tímovačiek“ cez zážitkové a neformálne vzdelávanie, podpora dobrovoľníckej činnosti s prepojením na kariérové poradenstvo mládeže
 • vyštudovala som UK – Pedagogická fakulta – Katedra sociálnej práce
 • voľný čas mi vypĺňajú knihy, metodiky, fotografovanie, cestovanie, sieťovanie, rodina a moji 2 chlapci

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • rozvoj zručností pre efektívnu komunikáciu

 • rozvoj zručností pre riešenie konfliktov

 • rozvoj zručností na zvládanie záťažových situácií

 • kľúčové kompetencie zamestnanca

Kde všade pôsobím?

 • Žilinský kraj

 • Prešovský kraj

 • Košický kraj

Najradšej lektorujem tieto kurzy: