Lektorka, poradkyňa, autorka vzdelávacích programov akreditovaných MŠVVaŠ

Mgr. Ľudmila Maitnerová

„Svet patrí optimistom, pesimisti sú len diváci.“ — Auguste Comte

 • viac ako 20 ročná prax

 • trénovanie soft skils, kariérové poradenstvo, manažment vzdelávania, projektové riadenie, typológie osobnosti, supervízia

 • Naratívne, interaktívne, zážitkové formy a metódy práce

Za čo som vďačná?

Som  vďačná za všetky psychicky aj fyzicky náročné situácie, ktoré ma v živote stretli (a bolo ich teda dosť), lebo každá z nich ma špecificky obohatila, posilnila a vždy posunula dopredu. Veď všetko zlé je na niečo dobré.

Čomu sa venujem? 

 • Lektorovaniu, vzdelávaniu dospelých a poradenstvu pre dospelých sa venujem od roku 1997, kedy som absolvovala    Kurz lektorských zručností v združení K.A.B.A.
 • Kurzy a školenia pripravujem pre uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre zamestnancov rôznych úrovní riadenia a výkonu práce, rôznych firiem, štátnej či verejnej správy, samosprávy, školstva, výrobnej oblasti, obchodu a služieb
 • Uprednostňujem zážitkové, interaktívne metódy, flexibilne reagujem na požiadavky klientov a snažím sa vytvárať príjemnú a tvorivú atmosféru
 • Som autorkou vzdelávacích programov pre učiteľov, ktoré boli akreditované MŠVVaŠ a spoluautorkou projektovej brožúry Projektové vyučovanie v edukačnom procese
 • Od roku 2006 aktívne spolupracujem vo viacerých projektoch pre rôzne cieľové skupiny. Pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar som koordinátorka Stretnutí rodinného kruhu, stretnutí členov rodiny s cieľom návratu detí do rodiny.
 • Absolvovala som viacero kurzov- Lektorské zručnosti, Lektor ďalšieho vzdelávania, Manažér ďalšieho vzdelávania, Základné poradenské zručnosti, Rozvoj komunikačných zručností pracovníkov v rezorte PSVaR, Ako predísť konfliktu a ako riešiť konflikt, Sociálno-psychologický výcvik, Budovanie efektívnych tímov, Kariérové poradenstvo a tréning kľúčových kompetencií, Bilancia kompetencií, Práca so zamestnávateľmi, Vzdelávanie multiplikátorov, Mozgový jogging, Tréner pamäti I.,II.,III. stupňa.
 • Študovala som na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, študijný odbor sociálna práca a sociálna pedagogika
 • Moja práca je aj mojim koníčkom. Rada siaham po publikáciách, ktoré sa venujú oblasti soft skills. Nepoznám slovo nuda, lebo stále niečo upravujem, prerábam, opravujem, zdokonaľujem v dome alebo v záhrade, a veľmi mi záleží na tom, aby sa moja rodina tešila na návrat domov a cítila sa doma dobre.

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • rozvoj zručností pre efektívnu komunikáciu

 • rozvoj zručností pre riešenie konfliktov

 • rozvoj zručností na zvládanie záťažových situácií

 • kľúčové kompetencie zamestnanca

Kde všade pôsobím?

 • Severné Slovensko

 • prípadne celá SR

Najradšej lektorujem tieto kurzy: