Lektorka, poradkyňa, autorka

PhDr. Andrea Nagyová

„Najväčším hrdinstvom je vidieť svet taký, aký je a predsa ho milovať.“   Romain Rolland

 • takmer 20 ročná prax

 • mäkké zručnosti, kariérové poradenstvo, bilancia kompetencií

 • sociálneho poradenstvo, mediátorka pracovného práva, rodinného práva, susedských sporov

Za čo som vďačná?

Som vďačná všetkým čo mi povedali nie, lebo kvôli nim som to urobila sama.

Čomu sa venujem?

 • 19 ročná prax s lektorovaním a poradenstvom
 • Čaro práce so skupinou ľudí, odovzdávania informácii zážitkovou formou som prvý krát zažila na školení pre lektorov organizovaným K.A.B.A. Slovensko v roku 2001
 • Medzi oblasti, ktorým sa venujem patrí vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností, poradenstvo pri výbere školy, zamestnania, bilancii kompetencií.
 • svoje skúsenosti a informácie odovzdávam nielen uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom, ale aj žiakom základných a stredných škôl
 • Medzi moje obľúbené kurzy patri efektívna komunikácia, riešenie konfliktov, zvládanie záťažových situácií, kľúčové kvalifikácie, ale i ďalšie kurzy zamerané na rozvoj osobnosti
 • Okrem tejto činnosti sa venujem poskytovaniu sociálneho poradenstva a práci mediátora v oblasti pracovného práva, rodinného práva, susedských sporov
 • Medzi moje doterajšie skúsenosti patrí aj práca konzultanta a oponenta diplomových prác na Katolíckej univerzite v Ružomberku v oblasti sociálna práca, poradenstvo
 • Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálna práca so zameraním na psychologickú starostlivosť o človeka
 • Okrem toho som získala čiastočnú kvalifikáciu v oblasti lektor ďalšieho vzdelávania a tútor v poradenskom procese pre dospelých
 • Absolvovala som viacero kurzov ukončených certifikátom, napr. komunikácia, zvládanie problémových klientov, supervízia, bilancia kompetencií…
 • V rámci relaxu si rada vypočujem dobrú hudbu, prípadne pozriem zaujímavý dokument, film. Veľmi rada spoznávam nové miesta v rôznych kútoch sveta

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • rozvoj zručností pre efektívnu komunikáciu

 • rozvoj zručností pre riešenie konfliktov

 • rozvoj zručností na zvládanie záťažových situácií

 • kľúčové kompetencie zamestnanca

Kde všade pôsobím?

 • celá SR

Najradšej lektorujem tieto kurzy: