Lektor, kouč

Mgr. Peter Turoň

Ak človek vloží všetku svoju energiu do jednej veci, vynikne v nej. Ak ju rozdelí medzi viac aktivít,
stane sa komplexnejšou osobou. Voľba je iba na ňom.

 • ako lektor pracujem od roku 2015

 • sociálne a kariérne poradenstvo, mentoring, supervízia a vzdelávanie dospelých

 • individuálne aj skupinové poradenstvo

Za čo som vďačný?

Za ľudí. Za ľudí, ktorých zaujíma, čo hovorím aj za tých, ktorí niečo dávajú mne. Som vďačný za to, v akej krajine žijem, za to, že mám svoj cieľ, že na ňom môžem pracovať a som vďačný za rodinu, ktorá mi ukazuje aj druhú stránku života a pomáha mi tak byť lepším človekom.

Čomu sa venujem?

 • V súčasnosti pracujem ako lektor a kouč. Zaoberám sa rozvojom osobnosti, kariérnym poradenstvom, predajnými zručnosťami a mäkkými zručnosťami (soft skills)
 • Pri tvorbe školení reflektujem najnovšie poznatky z odboru  a hľadám spôsoby, ako inšpirovať účastníkov k hľadaniu vlastnej cesty
 • Pri svojich tréningoch využívam metódy zážitkového učenia, pretože spojenie učenia s emóciou považujem za najlepší spôsob pre ukotvenie nových vedomostí
 • Vo voľnom čase točím filmy a fotím, čo využívam napríklad pri teambuildingoch.
 • Vyštudoval som Právnickú fakultu Univerzity Karlovej. Školím aj v českom jazyku.

Na ktorých kurzoch sa môžeme stretnúť?

 • Rozvoj kreativity

 • Kurz asertivita a ďalšie mäkké zručnosti

 • Tímová spolupráca

 • Produktová fotografia

 • Predajné zručnosti

 • Motivácia a nábor zamestnancov

Kde všade pôsobím?

 • Pôsobím v rámci celého Slovenska a Českej republiky.

Aktuálna ponuka kurzov