Lektorka, poradkyňa, trénerka/koučka

PhDr. Zuzana Kršková

„ Kľúč k úspechu, šťastiu, radosti a harmónii nosí každý v sebe.“ – Neznámy autor

 • viac ako 25 ročná prax lektorky, poradkyne a trénerky / viac ako 12 rokov pripravujem a vediem tréningy, školenia, semináre

 • odbor pedagogika a psychológia, rozvoj mäkkých zručností, osobnostný rozvoj

 • držiteľka viacerých slovenských a zahraničných certifiátov z oblasti soft-skills

Za čo som vďačná?

Každý deň ďakujem  všetkým, všetkému, aj  sebe samej  za všetko čo mám i nemám.

Čomu sa venujem?

 • Mám vyše 25 ročnú prax lektorky , poradkyne a trénerky v súkromnom i verejnom sektore
 • Vzhľadom na špecializáciu v odboroch pedagogika a psychológia   je moje  pôsobenie späté s rozvojom mäkkých zručností, osobným rozvojom a tiež kariérovým rozvojom a rastom
 • Lektorujem všetky typy kurzov, ktoré má združenie K.A.B.A. Slovensko vo svojej ponuke
 • Preferujem zážitkové formy a metódy práce v skupine
 • Účastníci kurzov získavajú benefit v podobe aktivít a cvičení na lepšiu pamäť , kognitívne funkcie a prevenciu  demencie , ktoré do programov zaraďujem nakoľko som taktiež certifikovanou trénerkou mozgu  a pamäti
 • Viac ako 12 rokov pripravujem a vediem samostatné tréningy, školenia a semináre, zamerané aj na túto oblasť
 • Som držiteľkou viacerých slovenských i zahraničných certifikátov v oblasti trénovania soft skils, kariérového poradenstva, trénovania mozgu a pamäte a manažmentu vzdelávania
 • Pôsobím ako externý pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave, Prednášam na Univerzite tretieho veku v Námestove v odboroch Človek a zdravie a Psychológia
 • Vyštudovala som andragogiku  na Katedre výchovy a vzdelávania dospelých Filozofickej fakulty  Univerzity P.J.Šafárika v Prešove. Vzdelanie som si doplnila  na Trnavskej univerzite,   Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce , kde som absolvovala odbor  Základy supervízie
 • Mojím koníčkom je aj práca v Slovenskom červenom kríži
 • Milujem svoju rodinu a komunitu, v ktorej žijem
 • Mám rada pobyt v prírode, najmä dlhé prechádzky a prácu v záhrade
 • Rada  čítam knihy,   spievam, tancujem

Na ktorých kurzoch sa môžeme stretnúť?

 • rozvoj zručností pre efektívnu komunikáciu

 • rozvoj zručností pre riešenie konfliktov

 • rozvoj zručností na zvládanie záťažových situácií

 • kľúčové kompetencie zamestnanca

Kde všade pôsobím?

 • celá SR

Najradšej lektorujem tieto kurzy: