Zvládanie nevhodných prejavov klientov

 • Čo všetko vysielame pri našej komunikácii?
 • Je vôbec možná komunikácia s mlčanlivým, nahnevaným či agresívnym klientom?
 • Prečo niektorí ľudia tie isté veci berú ľahko, no iné ich vytočia?
 • Čo sa so mnou deje, keď sa klient nevhodne správa?

„Ľudia sa spájajú na základe podobnosti a rastú na základe odlišnosti.“ – Virginia Satirová

Poznáte to?

Príde za vami klient, ktorý kričí, nadáva, proste sa nevhodne správa. Čo spravíte vy? Reagujete rovnako, ale k riešeniu to nevedie. Alebo ostanete stáť v nemom úžase, ale máte pokazený celý deň. Ako tomu predísť a zvládať nevhodné prejavy klientov sa dozviete práve na tomto kurze.

Poznáte to?

Príde za vami klient, ktorý kričí, nadáva, proste sa nevhodne správa. Čo spravíte vy? Reagujete rovnako, ale k riešeniu to nevedie. Alebo ostanete stáť v nemom úžase, ale máte pokazený celý deň. Ako tomu predísť a zvládať nevhodné prejavy klientov sa dozviete práve na tomto kurze.

Čo Vám stretnutie s nami prinesie?

 • Formou zážitkových aktivít si rozviniete zručnosti v oblasti komunikácie za nepriaznivých okolností na strane klienta ( agresia, pasivita, ironizácia )

 • Dozviete sa viac o skrytých aspektoch nevhodných prejavov klientov

 • Naučíte sa nadviazať kontakt v zmysle „byť s klientom a rozumieť jeho potrebám“

 • Pochopíte a porozumiete, prečo klient reagujte tak ako reaguje ( ako vynechať osobný aspekt a nenechať sa vtiahnuť do neprimeranej formy komunikácie)

 • Cez praktický tréning nachádzanie podobností a odlišností medzi ľuďmi, uvedomovanie si našich postojov a pocitov a ako si dávať pozor na pasce v komunikácii

Aké sú ciele kurzu?

Našim cieľom je, aby ste vedeli spoznať a zvládnuť prvky antistresového majstrovstva, čiže aby ste:

 • Rozpoznanie svojich pocitov pri nevhodnom správaní klienta a naše reakcie.  Uvedomenie si vlastného vnímania problémového klienta (ktoré signály vnímame ako negatívne a porozumieť prečo sa spúšťajú).Spoznať stratégie pri efektívnej komunikácii s klientom (čo v komunikácii pomáha a čo nevedie k porozumeniu).Po ukončení tréningu budú účastníci vedieť:
  • Porozumieť sami sebe a svojim prejavom
  • Riadiť komunikáciu medzi sebou a klientom
  • Zachytiť komunikačné prejavy klienta a rozumieť im
  • Vhodne reagovať na prejavy klienta

Vďaka kurzu nadobudnete schopnosť nadviazať kontakt aj so zdanlivo nespolupracujúcim klientom.

Pridajte sa k skupine až 15 000 spokojných účastníkov našich kurzov

Staňte sa súčasťou úspešnej komunity kabákov a ľudí, ktorým pomohli. Prihláste sa na odber noviniek a získajte info o plánovaných školeniach, kurzoch a iných aktivitách.

  Ktoré kurzy tiež odporúčame?