Lektorka, poradkyňa, tvorca metodiky

Ing. Mária Kubišová

„Život Ti vráti to, čo doň v každom okamihu vnášaš“ – motto

 • Záleží mi, aby boli správni ľudia na správnych miestach

 • Aplikujem odskúšané a účinné poradenské a kariérové teórie v praxi doma aj v zahraničí už 28 rokov.

 • Tvorím a realizujem kurzy na rozvoj odborných, osobnostných, sociálnych a metodických kompetencií jednotlivca.

Za čo som vďačná?

Som  vďačná Marcovi Siegristovi zo Švajčiarska, že mi ukázal silu poradenstva a vzdelávania formou zážitkového učenia.

Čomu sa venujem?

 • zameriavam na  oblasť soft skills,  rozvoja osobnosti, orientácie na trhu práce,  kariérového poradenstva a rozvoj kariéry, tréning trénerov.
 • vediem tím skvelých lektorov a poradcov, som odbornou garantkou na bilanciu kompetencií
 • som spoluautorka bohatej metodiky K.A.B.A. Slovensko na skupinové a individuálne kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu, bilanciu kompetencii, rozvoj kľúčových kompetencií pre učiteľov, poradcov, žiakov, uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, ako aj  kurzov na soft skills pre zamestnancov úradov práce, pre  firmy a neziskové organizácie
 • svoje lektorské zručnosti a skúsenosti s tvorbou metodiky na rozvoj osobnosti a kariérové poradenstvo som odovzdávala v rámci medzinárodných projektov v Srbsku, Macedónsku, Chorvátsku, Gruzínsku.
 • svoje lektorské zručnosti a skúsenosti s tvorbou metodiky na rozvoj osobnosti a kariérové poradenstvo som odovzdávala v rámci medzinárodných projektov v Srbsku, Macedónsku, Chorvátsku, Gruzínsku.
 • získala som certifikáty: Tréning trénerov (OWZ Mníchov), Vzdelávacia práca s nezamestnanými (v Arbeitsgestaltung K.A.B.A. Uster),  Lektor vzdelávania dospelých  (v CĎV pri UK v Bratislave) Poradca na Kompetenzenbilanz (Rakúsko)  a Národný tréner na bilanciu kompetencií podľa kritérií federácie FECBOP
 • vyštudovala som Vysokú školu technickú v Košiciach, inú som v tej dobe pre problémy otca s bývalým režimom nesmela. Technické vzdelanie ma naučilo myslieť v súvislostiach a tvorivosti.

Mám veľa záujmov a záľub,  bicyklovanie a príroda, občas jóga, čítanie kníh na rozvoj osobnosti. Mojimi dobíjačmi energie sú vnuci, Maxim a Samko.

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • rozvoj zručností pre efektívnu komunikáciu

 • rozvoj zručností pre riešenie konfliktov

 • rozvoj zručností na zvládanie záťažových situácií

 • kľúčové kompetencie zamestnanca

Kde všade pôsobím?

 • celá SR

 • zahraničie

Najradšej lektorujem tieto kurzy: