Lektorka, poradkyňa, supervízorka

Mgr. Eva Kováčová PhD.

„Čakárne na šťastie sú preplnené. Ale šťastie nie je vlak – šťastie sú koľaje.“ – Peter Gregor

 • 25 ročná prax

 • trénovanie soft skils, kariérové poradenstvo, manažment vzdelávania, projektové riadenie, typológie osobnosti, supervízia

 • Naratívne, interaktívne, zážitkové formy a metódy práce

 • Vzdelanie som získala v odboroch Andragogika a Sociálna práca, v rámci ktorých som sa zameriavala na celoživotné vzdelávanie a poradenstvo.
 • Vyštudovala som VŠ II. stupeň, andragogiku na Katedre výchovy a vzdelávania dospelých Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a následne III. stupeň VŠZaSP Alžbety Bratislava, v odbore Sociálna práca.
 • Naratívne, interaktívne, zážitkové formy a metódy práce sú ťažiskovými metódami v mojej vzdelávacej činnosti.
 • Získala som niekoľko slovenských i zahraničných certifikátov v oblasti trénovania soft skils, kariérového poradenstva, manažmentu vzdelávania, projektového riadenia, typológie osobnosti, supervízie .
 • K mojím záľubám patrí čítanie kníh, práca v záhrade, kariérové poradenstvo s mládežou, dospelými a voľnočasové aktivity ako sú cestovanie a štúdium tradícií jednotlivých kultúr.
 • Mám rada prácu s mládežou, s ľuďmi ktorí sa chcú posúvať ďalej.
 • Rada sa venujem muzikoterapii, publikačnej a dobrovoľníckej činnosti.

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • rozvoj zručností pre efektívnu komunikáciu

 • rozvoj zručností pre riešenie konfliktov

 • rozvoj zručností na zvládanie záťažových situácií

 • kľúčové kompetencie zamestnanca

Kde všade pôsobím?

 • Východné Slovensko

 • Stredné Slovensko

Najradšej lektorujem tieto kurzy: