Kľúčové kompetencie zamestnanca a ich rozvoj

 • Ako nás ovplyvní automatizácia?
 • Ktoré kľúčové kompetencie požaduje trh práce v 21. storočí?

 • Viete, že cca 75% kompetencií vám prinášajú vaše životné skúsenosti?
 • Aj to, že kľúčové kompetencie sú prenositeľné z pozície na pozíciu?

„Hra života spočíva v neustálom pohybe, transformácii, ktorá je možná len na základe prepúšťania a odovzdávania nepotrebného.“

Poznáte to?

Neustále zmeny na trhu práce, vznik nových pozícií, zánik pracovných miest. Tlak na neustále vzdelávanie sa, prispôsobovanie sa požiadavkám, reagovanie na výzvy. O čo z toho, čím už ste a čo viete, sa môžete oprieť, aby ste boli úspešní v nových situáciách vo svojom osobnom živote, ale hlavne na pracovisku ? Čo je vašou silnou stránkou? Na čom by ste mali popracovať ?

Odpovede ne tieto otázky a ešte oveľa viac sa dozviete v našom kurze Rozvoj kľúčových kompetencií. Tento kurz je zameraný na spoznanie pojmu kľúčové kompetencie, objasnenie si požiadaviek na kľúčové kompetencie v prepojení na trh práce v 21. storočí a precvičenie súboru kľúčových kompetencií, ktoré sú potrebné pre vašu spokojnosť, osobné naplnenie, zdravie, sociálne začlenenie a kariéru.

Poznáte to?

Neustále zmeny na trhu práce, vznik nových pozícií, zánik pracovných miest. Tlak na neustále vzdelávanie sa, prispôsobovanie sa požiadavkám, reagovanie na výzvy. O čo z toho, čím už ste a čo viete, sa môžete oprieť, aby ste boli úspešní v nových situáciách vo svojom osobnom živote, ale hlavne na pracovisku ? Čo je vašou silnou stránkou? Na čom by ste mali popracovať ?

Odpovede ne tieto otázky a ešte oveľa viac sa dozviete v našom kurze Rozvoj kľúčových kompetencií. Tento kurz je zameraný na spoznanie pojmu kľúčové kompetencie, objasnenie si požiadaviek na kľúčové kompetencie v prepojení na trh práce v 21. storočí a precvičenie súboru kľúčových kompetencií, ktoré sú potrebné pre vašu spokojnosť, osobné naplnenie, zdravie, sociálne začlenenie a kariéru.

Čo Vám stretnutie s nami prinesie?

 • Získate praktické informácie a vedomosti, ktoré kompetencie sú skutočne kľúčové.

 • Naučíte sa ako ich rozvíjať a nasmerovať na šťastný a spokojný život.

 • Spoznáte a reálne zhodnotíte úroveň svojich kľúčových kompetencií, ktoré tvoria mozaiku vašich vedomostí, zručností, schopností a postojov.

 • Precvičíte si kompetencie, ktoré môžu byť základom pre váš ďalší úspešný život a uspokojivý kariérový rast a vývin.

Aké sú ciele kurzu?

Naším cieľom je, aby ste si rozvíjali svoje individuálne a sociálne schopnosti, zručnosti, prehlbovali vedomosti a prehodnotili svoje postoje tak, aby to prinieslo uspokojivejšie riadenie vášho života so zameraním na budúcnosť a jej požiadavky:

 • Vysvetlenie pojmu kompetencie a ich delenie z hľadiska Európskeho kvalifikačného rámca EKR/EQF a z hľadiska trhu práce

 • Identifikácia kľúčových kompetencií pre trh práce a štruktúra kľúčových kompetencií

 • Sebareflexia, sebainventúra kľúčových kompetencií

 • Rozvoj kľúčových kompetencií pre trh práce z hľadiska požiadaviek 21. storočia

To všetko a ešte viac sa dozviete v našom kurze, ktorý je zameraný na spoznanie príčin a dôsledkov stresu, na osvojenie si proaktívnych metód zvládania stresu, zvládnutie emócií ktoré stres sprevádzajú, na osvojenie spôsobov, ako sa chrániť pred vyhorením a rozvíjať schopnosti udržať si dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť.

Pridajte sa k skupine až 15 000 spokojných účastníkov našich kurzov

Staňte sa súčasťou úspešnej komunity kabákov a ľudí, ktorým pomohli. Prihláste sa na odber noviniek a získajte info o plánovaných školeniach, kurzoch a iných aktivitách.

  Ktoré kurzy tiež odporúčame?