Project Description

Kľúčové kompetencie zamestnanca a ich rozvoj

Domov/Mäkké zručnosti/Kľúčové kompetencie zamestnanca a ich rozvoj
 • Ako nás ovplyvní automatizácia?
 • Ktoré kľúčové kompetencie požaduje trh práce v 21. storočí?

 • Viete, že cca 75% kompetencií vám prinášajú vaše životné skúsenosti?
 • Aj to, že kľúčové kompetencie sú prenositeľné z pozície na pozíciu?
Chcem rozvíjať kľúčové kompetencie

„Hra života spočíva v neustálom pohybe, transformácii, ktorá je možná len na základe prepúšťania a odovzdávania nepotrebného.“

CHCEM ROZVÍJAŤ KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Chcem sa dozvedieť viac

Poznáte to?

Neustále zmeny na trhu práce, vznik nových pozícií, zánik pracovných miest. Tlak na neustále vzdelávanie sa, prispôsobovanie sa požiadavkám, reagovanie na výzvy. O čo z toho, čím už ste a čo viete, sa môžete oprieť, aby ste boli úspešní v nových situáciách vo svojom osobnom živote, ale hlavne na pracovisku ? Čo je vašou silnou stránkou? Na čom by ste mali popracovať ?

Odpovede ne tieto otázky a ešte oveľa viac sa dozviete v našom kurze Rozvoj kľúčových kompetencií. Tento kurz je zameraný na spoznanie pojmu kľúčové kompetencie, objasnenie si požiadaviek na kľúčové kompetencie v prepojení na trh práce v 21. storočí a precvičenie súboru kľúčových kompetencií, ktoré sú potrebné pre vašu spokojnosť, osobné naplnenie, zdravie, sociálne začlenenie a kariéru.

Chcem rozvíjať kľúčové kompetencie

Poznáte to?

Neustále zmeny na trhu práce, vznik nových pozícií, zánik pracovných miest. Tlak na neustále vzdelávanie sa, prispôsobovanie sa požiadavkám, reagovanie na výzvy. O čo z toho, čím už ste a čo viete, sa môžete oprieť, aby ste boli úspešní v nových situáciách vo svojom osobnom živote, ale hlavne na pracovisku ? Čo je vašou silnou stránkou? Na čom by ste mali popracovať ?

Odpovede ne tieto otázky a ešte oveľa viac sa dozviete v našom kurze Rozvoj kľúčových kompetencií. Tento kurz je zameraný na spoznanie pojmu kľúčové kompetencie, objasnenie si požiadaviek na kľúčové kompetencie v prepojení na trh práce v 21. storočí a precvičenie súboru kľúčových kompetencií, ktoré sú potrebné pre vašu spokojnosť, osobné naplnenie, zdravie, sociálne začlenenie a kariéru.

Čo Vám stretnutie s nami prinesie?

 • Získate praktické informácie a vedomosti, ktoré kompetencie sú skutočne kľúčové.

 • Naučíte sa ako ich rozvíjať a nasmerovať na šťastný a spokojný život.

 • Spoznáte a reálne zhodnotíte úroveň svojich kľúčových kompetencií, ktoré tvoria mozaiku vašich vedomostí, zručností, schopností a postojov.

 • Precvičíte si kompetencie, ktoré môžu byť základom pre váš ďalší úspešný život a uspokojivý kariérový rast a vývin.

Chcem rozvíjať kľúčové kompetencie
CHCEM ROZVÍJAŤ KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

Aké sú ciele kurzu?

Naším cieľom je, aby ste si rozvíjali svoje individuálne a sociálne schopnosti, zručnosti, prehlbovali vedomosti a prehodnotili svoje postoje tak, aby to prinieslo uspokojivejšie riadenie vášho života so zameraním na budúcnosť a jej požiadavky:

 • Vysvetlenie pojmu kompetencie a ich delenie z hľadiska Európskeho kvalifikačného rámca EKR/EQF a z hľadiska trhu práce

 • Identifikácia kľúčových kompetencií pre trh práce a štruktúra kľúčových kompetencií

 • Sebareflexia, sebainventúra kľúčových kompetencií

 • Rozvoj kľúčových kompetencií pre trh práce z hľadiska požiadaviek 21. storočia

Chcem ROZVÍJAŤ KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

To všetko a ešte viac sa dozviete v našom kurze, ktorý je zameraný na spoznanie príčin a dôsledkov stresu, na osvojenie si proaktívnych metód zvládania stresu, zvládnutie emócií ktoré stres sprevádzajú, na osvojenie spôsobov, ako sa chrániť pred vyhorením a rozvíjať schopnosti udržať si dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť.

Chcem rozvíjať kľúčové kompetencie

Pridajte sa k skupine až 15 000 spokojných účastníkov našich kurzov

Staňte sa súčasťou úspešnej komunity kabákov a ľudí, ktorým pomohli. Prihláste sa na odber noviniek a získajte info o plánovaných školeniach, kurzoch a iných aktivitách.

Ktoré kurzy tiež odporúčame?