„Ti, kdo umějí dělat, dělají; ti, kdo neumějí dělat, učí; ti, kdo neumějí učit, učí učitele učit; a ti, kdo neumějí ani učitele učit, dělají politiku.“ – Muriel Barbery

Čo ponúkame pre lektorov, trénerov, poradcov?

Komunita kabákov je jedinenčná tým, že sa od 90-tych rokov venuje vzdelávaniu nielen klientov, ale aj príprave poradcov, lektorov a profesionálov v oblasti práce s mládežou a vzdelávania dospelých. Fungujeme na princípe spolupráce, zdieľaní informácií, pravidelných stretnutí a tak zabezpečujeme tak aktuálnosť metodík, s ktorými pracujeme.

Kabáci sú vyškolení a certifikovaní na používanie bilancie kompetencií podľa Metodiky K.A.B.A. Slovensko, ktorej súčasťou sú:

Metodika K.A.B.A., Kontaktselle/Arbeit/Beruf/Ausbildung – švajčiarske know how – Ujasnenie východísk, Nová profesijná orientácia, Svet práce, Kľúčové kompetencie pre trh práce, Rozvoj osobnosti

Metodiky “bilan de Competence” Fédération Européenne des Centres de Bilan et d’Orientácia professionelle (FECBOP) – francúzske know how

Metodika Kompetenzbilanz – Project name: „Skills and Competences Assessment – New career guidance and counselling approach“ – rakúske know how

V praxi existuje veľa prístupov a kariérových teórii, je dobré si ich vyskúšať čo najviac, inšpirujú na väčšiu variabilitu  možností pre prácu s klientom.

Metodika K.A.B.A. Slovensko  – zahŕňa 23 ročné skúseností z praxe, realizovaním vzdelávania a poradenstva prostredníctvom  národných a medzinárodných projektov v oblasti rozvoja osobnosti a kariérového vývinu pre viac ako 15 000 účastníkov (od žiakov základných a stredných škôl, mladistvých po výkone trestu, uchádzačov o zamestnanie, pedagógov, lektorov, zamestnancov firiem,  štátnej správy a neziskového sektoru.)

Pridajte sa k skupine až 15 000 spokojných účastníkov našich kurzov

Staňte sa súčasťou úspešnej komunity kabákov a ľudí, ktorým pomohli. Prihláste sa na odber noviniek a získajte info o plánovaných školeniach, kurzoch a iných aktivitách.