lektor, poradca

Mgr. Jozef Harvánek

„Možno sa nikdy nedotkneme hviezd, ale neprestaneme o nich snívať a to je dôležité.“ – Konfucius

 • 25 ročná prax

 • trénovanie soft skils, kariérové poradenstvo, manažment vzdelávania, projektové riadenie, typológie osobnosti, supervízia

 • Naratívne, interaktívne, zážitkové formy a metódy práce

Za čo som vďačný?

„Som vďačný za to, že môj život je neskutočne krásnym mixom každodenných lekcií, ktoré mi ukazujú ako mnoho sa toho ešte môžem naučiť.“

Čomu sa venujem?

 • práca s ľuďmi je súčasťou celej mojej odbornej praxe
 • svoje vedomosti, skúsenosti som odovzdávam nielen ako učiteľ, predajca, „moderátor“, ale aj ako lektor
 • počas praxe využívam skupinovú dynamiku, riešenie konfliktov, komunikačné, organizačné a prezentačné zručnosti
 • v rámci lektorskej činnosti sa venujem kariérovému poradenstvu, bilancii kompetencií
 • neoddeliteľnou súčasťou mojej práce je interakcia v rámci skupiny
 • mám ukončené štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor vychovávateľstvo
 • okrem toho som absolvoval vzdelávanie v rôznych oblastiach, ako napr. komunikácia, organizácia, zvládanie konfliktov, práca pod tlakom, bilancia kompetencií
 • absolvoval som vzdelávací 2 ročný pobyt v Indonézii zameraný na štúdium indonézskeho jazyka a kultúry a vyučovanie anglického jazyka
 • ovládam anglický a indonézsky jazyk
 • venujem sa charitatívnej činnosti na podporu kultúr a etník v zahraničí
 • mám rád rozmanitosť našej planéty, ktorú môžeme spoznávať, objavovať v rôznych oblastiach, či dokonca precestovať a tak rozširovať svoj obzor

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • rozvoj zručností pre efektívnu komunikáciu

 • rozvoj zručností pre riešenie konfliktov

 • rozvoj zručností na zvládanie záťažových situácií

 • kľúčové kompetencie zamestnanca

Kde všade pôsobím?

 • celá SR

Najradšej lektorujem tieto kurzy: