Rozvoj zručností na zvládanie konfliktov

 • Aké sú najčastejšie nedorozumenia?
 • Može iný názor byť možnosťou naučiť sa niečo nové?
 • Akú rolu hrajú v konfliktoch emócie?

 • Ako s ľahkosťou zvládať nedorozumenia a konfliktné situácie?
 • Ako riešiť nedorozumenia?

„Iné názory nie sú nepriatelia. Sú to spojenci, ktorí pomôžu vytvoriť lepšie myšlienky.“ – Dave Logan

Poznáte to?

Získať viac informácií o tom, ako dokáže malé nedorozumenie a neporozumenie v komunikácii pri riešení problému vytvoriť veľké nepochopenie, ktoré, ak má živnú pôdu, môže prerásť do sporu, konfliktu. Vzdelávanie s prvkom zážitku, orientované na praktické riešenia, pomáha porozumieť situácii, uvedomiť si jadro nedorozumenia i všetko, čo s ním súvisí. Zámerom kurzu je poskytnúť široký náhľad na rôzne reakcie v konfliktných situáciách, v štádiách konfliktov, štýly riešenia cez pochopenie hĺbky rôznych aspektov nedorozumení, ústiacich do konfliktov.

Poznáte to?

Získať viac informácií o tom, ako dokáže malé nedorozumenie a neporozumenie v komunikácii pri riešení problému vytvoriť veľké nepochopenie, ktoré, ak má živnú pôdu, môže prerásť do sporu, konfliktu. Vzdelávanie s prvkom zážitku, orientované na praktické riešenia, pomáha porozumieť situácii, uvedomiť si jadro nedorozumenia i všetko, čo s ním súvisí. Zámerom kurzu je poskytnúť široký náhľad na rôzne reakcie v konfliktných situáciách, v štádiách konfliktov, štýly riešenia cez pochopenie hĺbky rôznych aspektov nedorozumení, ústiacich do konfliktov.

Čo Vám stretnutie s nami prinesie?

 • Naučíte sa zachytiť v komunikácii prvky nazrievania konfliktu

 • Porozumiete sami sebe a svojim prejavom

 • Budete vedieť identifikovať konflikt a zvládnuť komunikáciu v konflikte

 • natrénujete si ako vhodne riadiť konflikt v rôznych štádiách

 • Budete vedieť riešiť správne veci správne

Aké sú ciele kurzu?

– Rozpoznanie komunikácie pri riešení zložitej situácie a vývin, eskaláciu neporozumenia

– Vedieť získať relevantné informácie od protistrany, ktorá má iný názor na riešenie situácie a bez emočného preťaženia efektívne využívať správne komunikačné prvky a štýly správania sa

– Schopnosť porozumieť vlastnému prístupu i prístupu iných k riešeniu konfliktov a nadobudnutými vedomosťami získať strategicky výhodnú pozíciu pri riešení zložitých problémov doma i v práci

– Rozvinúť si svoje schopnosti a zručnosti pre efektívne a elegantné riešenie problémov a konfliktov.

 

To všetko a ešte viac sa dozviete v našom kurze, ktorý je zameraný na spoznanie príčin a dôsledkov stresu, na osvojenie si proaktívnych metód zvládania stresu, zvládnutie emócií ktoré stres sprevádzajú, na osvojenie spôsobov, ako sa chrániť pred vyhorením a rozvíjať schopnosti udržať si dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť.

Pridajte sa k skupine až 15 000 spokojných účastníkov našich kurzov

Staňte sa súčasťou úspešnej komunity kabákov a ľudí, ktorým pomohli. Prihláste sa na odber noviniek a získajte info o plánovaných školeniach, kurzoch a iných aktivitách.

  Ktoré kurzy tiež odporúčame?