Lektorka, poradkyňa

PhDr. Zora Lukáčová

„Človek, ktorý vie, že je hlupák, nie je veľký hlupák.“ – Lao-c‘

 • viac ako 20 rokov skúseností

 • vzdelávanie dospelých soft-skills, ÚoZ aj zamestnanci štátnej správy

 • držiteľka osvedčení v lektorskej a poradenstkej činnosti

Za čo som vďačná?

Som vďačná za príležitosti, ktoré ma v živote stretli a posúvali ma vpred.

Čomu sa venujem?

 • Jednou z oblastí činností, ktorým sa venujem celou svojou bytosťou je vzdelávanie dospelých v oblasti soft skills
 • najčastejšie lektorujem pre zamestnancov štátnej správy a uchádzačov o zamestnanie, ktorým poskytujem aj kariérne poradenstvo
 • Viac rokov som pôsobila ako vysokoškolská učiteľka so zameraním na komunikačné zručnosti a rétoriku
 • Najradšej lektorujem kurzy: typológia osobnosti, komunikačné zručnosti s dôrazom na schopnosť argumentácie, orientácia na klienta (emocionálna inteligencia), riešenie konfliktov
 • Vyštudovala som filozofiu na Filozofickej fakulte ŠU Leningrad
 • Mám rada šport, šoférovanie, hudbu – najmä jazz, prácu na PC a  novinky (nie len technické) vôbec

Na ktorých kurzoch sa môžme stretnúť?

 • rozvoj zručností pre efektívnu komunikáciu

 • rozvoj zručností pre riešenie konfliktov

 • rozvoj zručností na zvládanie záťažových situácií

 • kľúčové kompetencie zamestnanca

 • typológia osobnosti

Kde všade pôsobím?

 • celá SR

Najradšej lektorujem tieto kurzy: