Vzdelávanie

Supervízia ako nástroj sebazdokonaľovania kariérového poradcu

2020-11-19T15:11:16+01:00

Supervízia Počiatky supervízie nachádzame v ekonomickom prostredí anglicky hovoriacich krajín, postupne však prenikla a stala sa významnou súčasťou predovšetkým v pomáhajúcich profesiách. Využíva sa aj v školstve, medicíne, či ako nástroj riadenia a kvality v rôznych organizáciách. V našom príspevku budeme poukazovať predovšetkým na výhody jej využívanie kariérovým poradcom. Definícií supervízie v odbornej literatúre je mnoho. Anglický výraz „supervision“ znamená dohľad, dozor, kontrolu, riadenie, revíziu, vrchný dozor a pod., obdobne aj slovo „supervisor“ znamená dozorca, kontrolór, starosta, revízor, vedúci, vrchný korektor a pod. Najčastejšie sa tento pojem využíva v psychoterapii a v iných pomáhajúcich profesiách. Baštecká definuje supervíziu [...]

Supervízia ako nástroj sebazdokonaľovania kariérového poradcu2020-11-19T15:11:16+01:00

Bilancia kompetencií s Rómami v praxi

2020-11-19T11:54:30+01:00

Máte predsudky? Realita vie prekvapiť... Národný projekt: „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie“ v rámci aktivity č. 1 „Bilancia kompetencií“ je realizovaný  na celom Slovensku pre cieľovú skupinu dlhodobo evidovaných nezamestnaných občanov od Januára 2019, až doposiaľ, kedy pre pandémiu COVID-19 je vzdelávanie pozastavené. Cieľom tohto článku je poukázať aj   na pozitívny prístup vzdelávať sa a pracovať na rozvoji osobnosti istej časti dospelých Rómskych nezamestnaných občanov zaradených do projektu BK. Taktiež zamyslieť sa, aj nad dlhodobou rôznorodosťou  ponúkaných a realizovaných vzdelávacích aktivít pre túto cieľovú skupinu bez adresnosti na konkrétnu rómsku osobnosť a cielenú štruktúrovanosť vzdelávania na základe mentálnej úrovne, koníčkov, [...]

Bilancia kompetencií s Rómami v praxi2020-11-19T11:54:30+01:00

Všetko sa mení… ako to zvládnuť?

2020-11-20T08:39:12+01:00

Téma - očami kabákov: Výzvy dnešnej doby Dolný Kubín, 04.05.2020 / Zuzana Kršková Bojíte sa budúcnosti? Ako čeliť výzvam dnešnej doby? Chcete vedieť ako vám vieme pomôcť? Vyzbrojte sa do dnešnej doby a čeľte nástrahám pracovného aj osobného života s úspechom, pomôžu vám naši odbornící, napríklad aj prostredníctvom našich kurzov:

Všetko sa mení… ako to zvládnuť?2020-11-20T08:39:12+01:00

Hľadanie šťastia v pracovnom a súkromnom živote

2020-11-20T09:18:32+01:00

Kde nájsť štastie? Už Aristoteles hovoril o tom, že viac než čokoľvek iné ľudia hľadajú šťastie. Šťastie nie je niečo, čo človeka stretne ako šťastná náhoda alebo vyhraný lós v lotérii. Nie je to niečo čo sa dá kúpiť za peniaze, alebo nadiktovať z pozície sily. Pocity šťastia zažívame vtedy, keď riadime svoje činy, sme pánmi vlastného osudu a nenechávame sa vláčiť vonkajšími anonymnými silami. Toto asi cíti jachtár keď drží pevne kurz svojej lode, maliar keď farby na plátne vytvárajú nový obraz. Najsilnejšie okamžiky šťastia sa obyčajne objavujú vtedy, keď sa naše telo alebo myseľ vzopnú k hraniciam svojich [...]

Hľadanie šťastia v pracovnom a súkromnom živote2020-11-20T09:18:32+01:00

Mal Marco Siegrist pred 30 rokmi pravdu?

2020-11-20T09:16:28+01:00

Kúsok z histórie V roku 1997 bolo na Slovensku založené neziskové združenie K.A.B.A. Slovensko /ďalej K.A.B.A./. Spoluzakladateľom združenia bola švajčiarska nadácia K.A.B.A. Uster, ktorej riaditeľom bol v tej dobe Marco Siegrist, aktívny tvorca metodiky, cvičení ako aj spoluautor knihy Klíčové kompetence a jejich rozvíjení.  Napriek tomu, že kniha vyšla v r. 2001, obsahom je stále aktuálna a v procese vzdelávania ju využívajú mnohé organizácie na Slovensku aj v Čechách. Slovenská K.A.B.A. aplikovala dlhoročné skúsenosti švajčiarskych kolegov s nezamestnanými občanmi a ich začleňovaním do pracovného procesu, pomocou kurzov rozvoja osobnosti. V začiatkoch realizovania kurzov K.A.B.A. na Slovensku, pred 23 rokmi, neboli ešte zážitkové metódy vo verejnosti dostatočne známe, ale prax ukázala, [...]

Mal Marco Siegrist pred 30 rokmi pravdu?2020-11-20T09:16:28+01:00

Či v dobrých, či v ťažších časoch – sme tu pre tých, čo hľadajú a chcú nájsť…

2020-11-20T08:49:52+01:00

Niekde niečo nesedí... Kariéroví poradcovia vo vzťahu ku klientom už dlhodobejšie pociťujú, že niečo visí vo vzduchu, niečo „iné“ sa deje ...  Áno, vhupla do našich životov korona. No okrem nej sme identifikovali v poradenskej praxi aj iné - ľudia  sa zrazu menia, majú kopec otáznikov, nejasností a akosi inak vnímajú a správajú sa na pracovnom trhu i v bežnom živote. Niektorí sú citlivejší, konštruktívnejší, iní pociťujú chaos,  myšlienkovú búrku, pýtajú sa na možnosti ako ďalej naložiť so svojím  životom, a nutne sa potrebujú vo všetkom zorientovať. Akoby už nestačí to, čo postačovalo doposiaľ. Akoby to prestáva byť o „big a self“ úspechu, skákaní z práce do práce do [...]

Či v dobrých, či v ťažších časoch – sme tu pre tých, čo hľadajú a chcú nájsť…2020-11-20T08:49:52+01:00
Go to Top