Kde nájsť štastie?

Už Aristoteles hovoril o tom, že viac než čokoľvek iné ľudia hľadajú šťastie. Šťastie nie je niečo, čo človeka stretne ako šťastná náhoda alebo vyhraný lós v lotérii. Nie je to niečo čo sa dá kúpiť za peniaze, alebo nadiktovať z pozície sily.

Pocity šťastia zažívame vtedy, keď riadime svoje činy, sme pánmi vlastného osudu a nenechávame sa vláčiť vonkajšími anonymnými silami. Toto asi cíti jachtár keď drží pevne kurz svojej lode, maliar keď farby na plátne vytvárajú nový obraz. Najsilnejšie okamžiky šťastia sa obyčajne objavujú vtedy, keď sa naše telo alebo myseľ vzopnú k hraniciam svojich možností s vedomou snahou dosiahnuť niečo pre nás dôležité, významné, čo stojí za to. Ide teda o niečo o čo sa sami pričiňujeme.

“Ide teda o niečo o čo sa sami pričiňujeme.”

Pocity šťastia zväčšuje pocit dokonalého zvládnutia životných úloh – alebo možno lepšie povedané pocit účasti na určovaní obsahu vlastného života. Výskumy orientované na problematiku šťastia a zmyslu života, ktoré skúmajú faktory osobnosti podmieňujúce prežívanie šťastia v živote ľudí rôznych národov a etník ukázali nasledujúce faktory šťastia:

Vzdelávať sa celý život

Prežívanie šťastia teda závisí od nás samotných. Nájdenie vlastných hodnôt, vymedzenie životných cieľov a životnej cesty, zvládnutie životných úloh prostredníctvom kľúčových kompetencií ktoré získavame celoživotným vzdelávaním – to sú základné faktory šťastia človeka v pracovnom i súkromnom živote.

  • Hodnoty – nájdite váš zmysel života
  • Životné ciele – impulz k naplneniu hodnôt
  • Vlastná životná cesta – vymedzte si cestu na dosiahnutie životných cieľov
  • Rozvoj kľúčových kompetencií – podmienka aby sme vedeli riešiť úlohy na svojej ceste

Páči sa Vám článok? Zdieľajte ho ďalej!

Najnovšie články

Bilancia kompetencií s Rómami v praxi

Máte predsudky? Realita vie prekvapiť... Národný projekt: „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie“ v rámci aktivity č. 1 [...]

  • Cítiš, že potrebuješ motivovať a inšpirovať sa?

  • Potrebuješ a chceš sa posunúť vpred, rozvíjať sa?

  • Si neistý  a sám nevieš pomenovať svoje potreby, priority, možnosti?

  • Vieš čo a ako, no potrebuješ sa uistiť, poradiť ?

Ak hľadáš, my ti pomôžeme to nájsť…

Ak sa chcete zorientovať vo svojich kompetenciách, ak sa potrebujete dozvedieť, ktoré kľúčové kompetencie by ste mali, či mohli do budúcna rozvíjať a získať pre svoje budúce pôsobenie , ponúkame Vám naše poradenské a vzdelávacie aktivity.

Pridajte sa k skupine až 15 000 spokojných účastníkov našich kurzov

Staňte sa súčasťou úspešnej komunity kabákov a ľudí, ktorým pomohli. Prihláste sa na odber noviniek a získajte info o plánovaných školeniach, kurzoch a iných aktivitách.