Kto je Marco Siegrist?

Švajčiarsky pracovný psychológ Marco Siegrist má úzke spojenie so Slovenskom. V rámci pomoci východnej Európe viedol mnohé semináre      a podieľal sa na založení K.A.B.A. Slovensko.

Ako docent učil na rôznych medzinárodných univerzitách. Marco Siegrist je zakladateľom švajčiarskej nadácie Stiftung Arbeitsgestaltung s 250 spolupracovníčkami a spolupracovníkmi. Jeho odborné knihy k témam Kľúčové kompetencie a Osobnostný rozvoj boli preložené do rôznych jazykov. Dnes žije Marco Siegrist v talianskej časti Švajčiarska a pôsobí ako spisovateľ.

Ako vidíte súčasnú pozíciu vzdelávania dospelých a rozvoja osobnosti?

Počas korona krízy zažilo veľa ľudí úplne nové skúsenosti. Počas lockdownu sa museli viac zaoberať sami sebou. Mnoho ľudí odrazu pochopilo, akú hodnotu v sebe nesie solidarita. Vznikla túžba prekročiť hranice. Táto skúsenosť je pozitívna šanca pre ďalšie vzdelávanie. Nemožno však teraz ľudí preťažiť ponukami vzdelávania. Omnoho viac im treba ponuku vzdelávania pridržať ako kabát. Konkrétne to znamená, že motivácia vzdelávať sa musí vzbudiť pozitívne asociácie. „Permanentné vzdelávanie“ je potrebné a znie dobre, tento pojem je však príliš abstraktný.

Aké sú trendy a ako ich ovplyvní táto situácia? (myslí sa pandémia koronavírusu)

Nezamestnanosť bude najväčším problémom po korona kríze. Negatívne konjunkturálne predpovede už teraz naháňajú hrôzu. V Európe počítame s priemernou kvótou 20%. Podobne vysoká nezamestnanosť je politicky nebezpečná a postihnutým môže spôsobiť zdravotné problémy. .

Sledujute situáciu v oblasti vzdelávania na Slovensku? Ak áno, ktorým smerom by sme sa mali pohnúť vpred?

Kým sa hospodárska situácia opäť nezlepší, musia nájsť vlády kreatívne riešenia. V žiadnom prípade by nemali byť nezamestnaní len evidovaní. Aj na Slovensku by sa mali podporiť udržateľné vzdelávacie programy a programy zamerané na ďalší rozvoj. Kvalifikovať ľudí bez práce je najzmysluplnejšou intervenciou, ktorá ich pripravuje pre trh práce.

Aké tipy a rady by ste dali ľuďom, ktorí sa venujú vzdelávaniu?

Verím, že najdôležitejšie je, aby bol človek, ktorý sa vzdeláva autentický. Jednoducho sám sebou a nehral žiadne divadlo. Často sa podceňuje, akým príkladom je osoba, ktorá vzdeláva. To si musíme vždy uvedomiť. Akékoľvek autoritatívne vystupovanie neprijímajú učiaci sa dospelí dobre. Partnerské učenie je účinnejšie ako jednostranné mentorovanie.

S akými zaujímavými zdrojmi ste boli naposledy v kontakte? – myslí sa napr. kniha, film, kurz či myšlienka.

Momentálne ma samozrejme intenzívne zamestnáva koronakríza. Slovenská vláda jednala ukážkovo a tým senzačne zvíťazila nad vírusom – v porovnaní s populistickými režimami. Čo ma znepokojuje sú krajne pravicové rozvratné demonštrácie proti ochranným opatreniam vo Švajčiarsku a iných krajinách. Všetky tieto konšpiračné teórie ničomu nepomáhajú. (Kto nič nevie mnohému uverí!)

Čo je podľa Vás základom pre človeka, ktorý sa venuje vzdelávaniu a ktoré zásady by mal dodržiavať?

Ľudia, ktorí sa venujú vzdelávaniu, potrebujú mať pozitívny obraz človeka:

  • Každý je jedinečnou osobnosťou s výnimočnými schopnosťami a zdrojmi.
  • Každého možno podporiť v jeho vývoji a osobnom raste.
  • Každý má právo na spoločenskú integráciu.
  • Každý má právo na úctu a sebaurčenie.

K tomu treba humánne zásady a jasný postoj.

Uvediem príklady: Účastníci spolutvoria učebný a rozvojový proces. Učia sa s orientáciou na jednanie a dostávajú poradenstvo zamerané na riešenia. Vo vzdelávacom procese stojí v centre učenie sa jeden od druhého. Zdieľame naše vedomosti a skúsenosti a podporujeme mnohostrannosť a kreativitu. Milujeme diverzitu, participáciu a rovnosť. Uvažujeme sociálne, navzájom si veríme a jednáme podľa toho. Pestujeme otvorenú a transparentnú komunikáciu.

Interview: Kabaci, Mária Kubišová a Marco Siegrist
Preložila:Veronika Timková

Najnovšie články

Bilancia kompetencií s Rómami v praxi

Máte predsudky? Realita vie prekvapiť... Národný projekt: „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie“ v rámci aktivity č. 1 [...]