Články

Interview s Marcom Siegristom

2020-11-19T15:15:33+01:00

Kto je Marco Siegrist? Švajčiarsky pracovný psychológ Marco Siegrist má úzke spojenie so Slovenskom. V rámci pomoci východnej Európe viedol mnohé semináre      a podieľal sa na založení K.A.B.A. Slovensko. Ako docent učil na rôznych medzinárodných univerzitách. Marco Siegrist je zakladateľom švajčiarskej nadácie Stiftung Arbeitsgestaltung s 250 spolupracovníčkami a spolupracovníkmi. Jeho odborné knihy k témam Kľúčové kompetencie a Osobnostný rozvoj boli preložené do rôznych jazykov. Dnes žije Marco Siegrist v talianskej časti Švajčiarska a pôsobí ako spisovateľ. Ako vidíte súčasnú pozíciu vzdelávania dospelých a rozvoja osobnosti? Počas korona krízy zažilo veľa ľudí úplne nové skúsenosti. [...]

Interview s Marcom Siegristom2020-11-19T15:15:33+01:00

Supervízia ako nástroj sebazdokonaľovania kariérového poradcu

2020-11-19T15:11:16+01:00

Supervízia Počiatky supervízie nachádzame v ekonomickom prostredí anglicky hovoriacich krajín, postupne však prenikla a stala sa významnou súčasťou predovšetkým v pomáhajúcich profesiách. Využíva sa aj v školstve, medicíne, či ako nástroj riadenia a kvality v rôznych organizáciách. V našom príspevku budeme poukazovať predovšetkým na výhody jej využívanie kariérovým poradcom. Definícií supervízie v odbornej literatúre je mnoho. Anglický výraz „supervision“ znamená dohľad, dozor, kontrolu, riadenie, revíziu, vrchný dozor a pod., obdobne aj slovo „supervisor“ znamená dozorca, kontrolór, starosta, revízor, vedúci, vrchný korektor a pod. Najčastejšie sa tento pojem využíva v psychoterapii a v iných pomáhajúcich profesiách. Baštecká definuje supervíziu [...]

Supervízia ako nástroj sebazdokonaľovania kariérového poradcu2020-11-19T15:11:16+01:00

Bilancia kompetencií s Rómami v praxi

2020-11-19T11:54:30+01:00

Máte predsudky? Realita vie prekvapiť... Národný projekt: „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie“ v rámci aktivity č. 1 „Bilancia kompetencií“ je realizovaný  na celom Slovensku pre cieľovú skupinu dlhodobo evidovaných nezamestnaných občanov od Januára 2019, až doposiaľ, kedy pre pandémiu COVID-19 je vzdelávanie pozastavené. Cieľom tohto článku je poukázať aj   na pozitívny prístup vzdelávať sa a pracovať na rozvoji osobnosti istej časti dospelých Rómskych nezamestnaných občanov zaradených do projektu BK. Taktiež zamyslieť sa, aj nad dlhodobou rôznorodosťou  ponúkaných a realizovaných vzdelávacích aktivít pre túto cieľovú skupinu bez adresnosti na konkrétnu rómsku osobnosť a cielenú štruktúrovanosť vzdelávania na základe mentálnej úrovne, koníčkov, [...]

Bilancia kompetencií s Rómami v praxi2020-11-19T11:54:30+01:00
Go to Top